Author Archives: blogkinhdoanh.edu.vn

Việt Nam làm gì để phòng chống kháng thuốc kháng sinh?

Việt Nam hiện thuộc nhóm các nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao trên thế giới. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đối tác như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) vừa cam […]